• Идея

  Blend-IN ще предостави на младежките работници уникалната възможност да придобият знания и практически опит, свързани с междукултурната комуникация и управление, в различен, динамичен формат.

 • Цели

  Целта на проекта Blend-IN е да предостави образователна платформа за младежки работници, с която те да развият необходимите умения за ефективно управление на общности с различен културен произход.

Проектът Blend-IN

Проектът Blend-IN

Blend-IN е 18-месечен проект, който има за цел да преодолее съществуващото недоверие и липса на толерантност сред различните общности, които живеят в Европа чрез обучение на младежки работници. Проектът е разработен в контекста на сегашната ситуация на евроскептицизъм, както и нарастващото напрежение в границите на ЕС.

Blend-IN Ръководство

Blend-IN Ръководството предоставя набор от ключови знания, умения и компетенции, които младежките работници трябва да притежават, за да могат успешно да прилагат междукултурното управление и комуникация. Наръчникът представя методологическите принципи на симулационния процес, които могат да се прилагат и в офлайн среда. В целите на Blend-IN Ръководството са очертани три учебни теми, всяка с пряк фокус върху стратегическото образователно развитие на младежки работници, които се сблъскват с междукултурните предизвикателства сред различните общности. Темите допълнително насочват към няколко подтеми, необходими за успешното функциониране на самите общности, както и за връзките между хората от общностите и младежките работници.

 • Създаване и управление на общности и инициативи

  Създаване и управление на общности и инициативи

 • Междукултурна комуникация

  Междукултурна комуникация

 • Динамично управление

  Динамично управление

 • BLEND-IN РЪКОВОДСТВО

  BLEND-IN РЪКОВОДСТВО

Blend-IN Симулационна игра

Добре дошли в симулационната игра на Blend-IN! Играта е гъвкава и свободно достъпна възможност да придобиете и подобрите Вашите знания и компетенции в областта на междукултурното управление и комуникация. Развийте нови умения и се забавлявайте!

Партньори

Новини

 • Blend-IN вече и в социалните медии!

  Следете развитието на проект Blend-IN вече и в социалните медии – Facebook, LinkedIn, и Twitter. Blend-IN е 18-месечен проект, който има за цел да преодолее съществуващото недоверие и липса на толерантност сред различните общности, които живеят в Европа чрез обучение на младежки работници. Настоящият проект е разработен в контекста на сегашната ситуация на евроскептицизъм, както […]

 • Начална среща по проекта Blend-IN – 03.04.2018

  На 28 март 2018, се проведе първата работна среща по проект Blend-IN. По време на срещата партньорите обсъдиха план за бъдещото развитие на проекта, възможностите за учене чрез симулации, стратегия за разпространение, както и критерии за оценка на изпълнението. Проектът Blend-IN има за цел да преодолее съществуващото недоверие и липса на толерантност сред различните общности, […]

Контакти

    

Blend-IN Форум

Всички регистрирани потребители могат да се присъединят към форума на Blend-IN! Запознайте се и общувайте свободно по различни интересни теми с младежки работници от цяла Европа, обменяйки нови идеи и добри практики!