• Περιεχόμενο

  Το Blend-IN παρέχει στους εργαζομένους σε θέματα επιμόρφωσης νεολαίας τη μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και πρακτική εμπειρία στη διαπολιτισμική επικοινωνία και διαχείριση, σε μια διαφορετική, δυναμική μορφή.

 • Στόχοι

  Ο στόχος του έργου Blend-IN είναι να προσφέρει μια εκπαιδευτική πλατφόρμα για διοργανωτές δραστηριοτήτων και επιμορφωτές νεολαίας ώστε ν’ αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητές τους για την αποτελεσματική διαχείριση των κοινοτήτων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.

Έργο Blend-IN

Έργο Blend-IN

Το Blend-IN είναι ένα φιλόδοξο 18μηνο πρόγραμμα που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της υπάρχουσας δυσπιστίας και την έλλειψη ανοχής μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων που ζουν στην Ευρώπη μέσω της εκπαίδευσης εργαζομένων σε θέματα επιμόρφωσης νεολαίας. Το έργο σχεδιάστηκε σε ένα περίπλοκο πλαίσιο μιας Ευρώπης που δεν είναι τόσο ενωμένη όσο ήταν παλαιότερα, ένα πεδίο που ευνοεί την αύξηση των ευρωσκεπτικιστών και την αύξηση των εντάσεων.

Blend-IN Εγχειρίδιο

Το Εγχειρίδιο Blend-IN παρέχει ένα σύνολο βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτουν οι οργανωτές δραστηριοτήτων και επιμόρφωσης νεολαίας για την επιτυχή εφαρμογή της διαπολιτισμικής διαχείρισης και επικοινωνίας. Το Εγχειρίδιο παρουσιάζει τις μεθοδολογικές αρχές της διαδικασίας προσομοίωσης, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και σε περιβάλλον εκτός σύνδεσης. Οι στόχοι του Εγχειριδίου Blend-IN περιλαμβάνουν τρία εκπαιδευτικά θέματα, κάθε ένα δίνοντας άμεση έμφαση στη στρατηγική εκπαιδευτική ανάπτυξη των επιμορφωτών νεολαίας, αντιμετωπίζοντας τις διαπολιτισμικές προκλήσεις μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων. Τα κυρίως θέματα στοχεύουν σε επιμέρους θέματα, απαραίτητα για την επιτυχή λειτουργία των ίδιων των κοινοτήτων, καθώς και στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων από τις κοινότητες και των οργανωτών δραστηριοτήτων νεολαίας.

 • Ανάπτυξη και διαχείριση κοινοτήτων και πρωτοβουλιών

  Ανάπτυξη και διαχείριση κοινοτήτων και πρωτοβουλιών

 • Διαπολιτισμική επικοινωνία

  Διαπολιτισμική επικοινωνία

 • Δυναμική Διαχείριση

  Δυναμική Διαχείριση

 • BLEND-IN ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ

  BLEND-IN ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ

Blend-IN Παιχνίδι Προσομείωσης

Καλώς ήρθατε στο παιχνίδι προσομοίωσης Blend-IN! Το παιχνίδι είναι ευέλικτο και αποτελεί μια ευκαιρία για να αποκτήσετε και να ενισχύσετε τις γνώσεις και τις ικανότητές σας στον τομέα της διαπολιτισμικής διαχείρισης και επικοινωνίας. Κερδίστε νέες δεξιότητες και διασκεδάστε!

Εταίροι

Νέα

 • Το έργο Blend-IN στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης!

  Βρείτε μας στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης Blend-IΝ! Το έργο διατίθεται σε τρία κανάλια κοινωνικής δικτύωσης- Facebook, LinkedIn, and Twitter. Το Blend-IN είναι ένα φιλόδοξο 18μηνο πρόγραμμα που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της υπάρχουσας δυσπιστίας και την ανυπαρξία ανοχής μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων που ζουν στην Ευρώπη, μέσω της εκπαίδευσης εργαζομένων σε θέματα επιμόρφωσης νεολαίας. […]

 • Blend-IN Εναρκτήρια Συνάντηση 03.04.2018

  Στις 28 Μαρτίου 2018, το πρόγραμμα Blend-IN πραγματοποίησε την Εναρκτήρια Συνάντησή του στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν το σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα του έργου, τις ευκαιρίες μάθησης που προκύπτουν από τις προσομειώσεις και άλλα παιχνίδια, καθώς και τις στρατηγικές και κριτήρια διάχυσης και αξιολόγησης του έργου. Το έργο Blend-IN στοχεύει […]

Επικοινωνία

    

Blend-IN Φόρουμ

Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες είναι ευπρόσδεκτοι στο φόρουμ του Blend-IN! Συναντήστε και επικοινωνήστε με άλλους επιμορφωτές νεολαίας από όλη την Ευρώπη, ανταλλάξτε ιδέες και καλές πρακτικές και μάθετε για άλλους πολιτισμούς!