• Koncepcja

  Projekt Blend-IN daje pracownikom młodzieżowym wyjątkową okazję na zdobycie wiedzy i praktyki w zakresie komunikacji i zarządzania międzykulturowego w nowym, dynamicznym formacie.

 • Cele

  Projekt Blend-IN ma na celu stworzenie platformy edukacyjnej dla pracowników młodzieżowych pozwalającej im rozwijać umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania społecznościami, których członkowie pochodzą z różnych kultur.

Projekt Blend-IN

Projekt Blend-IN

Blend-IN to ambitny osiemnastomiesięczny projekt, którego założeniem jest przeciwstawienie się obecnym zjawiskom braku zaufania i nietolerancji występującym wśród różnych społeczności mieszkających w Europie poprzez edukowanie pracowników młodzieżowych. Projekt został opracowany z uwzględnieniem złożonego kontekstu Europy, która nie jest tak zjednoczona, jak dawniej, czego skutkiem jest wzrost eurosceptycyzmu i napięć.

Podręcznik Blend-IN

Podręcznik Blend-IN opisuje kluczowe aspekty wiedzy, umiejętności i kompetencje, które pracownicy młodzieżowi powinni posiadać, aby skutecznie realizować komunikację i zarządzanie międzykulturowe. Podręcznik przedstawia metodologię procesu symulacji, którą można także stosować w środowisku offline. Cele opisane w podręczniku Blend-IN stanowią trzy tematy szkoleniowe, z których każdy koncentruje się na strategicznym rozwoju edukacyjnym pracowników młodzieży mierzących się z wyzwaniami międzykulturowymi w różnych społecznościach. Poszczególne tematy obejmują wiele podtematów odnoszących się do kwestii niezbędnych do skutecznego funkcjonowania samych społeczności, a także do relacji między przedstawicielami społeczności a pracownikami młodzieżowymi.

 • Rozwijanie społeczności i inicjatyw oraz zarządzanie nimi

  Rozwijanie społeczności i inicjatyw oraz zarządzanie nimi

 • Komunikacja międzykulturowa

  Komunikacja międzykulturowa

 • Zarządzanie dynamiczne

  Zarządzanie dynamiczne

 • PODRĘCZNIK BLEND-IN

  PODRĘCZNIK BLEND-IN

Gra symulacyjna Blend-IN

Witamy w grze symulacyjnej Blend-IN! Gra w elastyczny i łatwo dostępny sposób daje możliwość zdobycia i rozwoju wiedzy oraz kompetencji w dziedzinie komunikacji i zarządzania międzykulturowego. Zdobądź nowe umiejętności, jednocześnie dobrze się bawiąc!

Partnerzy

Aktualności

 • Uruchomienie projektu Blend-IN w serwisach społecznościowych

  Odkryj społeczność Blend-IN i dołącz do niej! Od teraz projekt jest dostępny w trzech kanałach społecznościowych: Facebook, LinkedIn i Twitter. Blend-IN to ambitny, osiemnastomiesięczny projekt, którego założeniem jest przeciwstawienie się obecnym zjawiskom braku zaufania i nietolerancji występującym wśród różnych społeczności mieszkających w Europie poprzez edukowanie pracowników młodzieżowych. Projekt został opracowany z uwzględnieniem złożonego kontekstu Europy, […]

 • Spotkanie inaugurujące projekt Blend-In 03.04.2018

  28 marca 2018 r. w Atenach (Grecja) odbyło się spotkanie inaugurujące projekt Blend-IN. W trakcie spotkania partnerzy omówili plan i harmonogram projektu, możliwości edukacyjne symulacji i merytorycznych gier, a także ogólne strategie i kryteria rozpowszechniania i oceny projektu. Założeniem projektu Blend-IN jest przeciwstawienie się obecnym zjawiskom braku zaufania i nietolerancji występującym wśród różnych społeczności mieszkających […]

Kontakt

    

Witamy na Blend-in Forum

Za jego pośrednictwem możesz komunikować się z pracownikami młodzieżowymi z całej Europy. Możesz podzielić się swoimi pomysłami, dobrymi praktykami i zdobywać wiedzę o innych kulturach.