Blend-IN uvodni sestanek 03.04.2018

28 marca 2018 so se projektni partnerji sestali na uvodnem sestanku projekta v Atenah. Med sestankom so se partnerji dogovorili o vsebinskem in časovnem poteku projekta, kakšni bodo učni rezultati simulacijske igre ter dorekli potek promocije in evalvacijske kriterije za uspešno izveden projekt.

Projekt je zasnovan v kompleksnem kontekstu Evrope, ki ni več tako enotna kot je bila in v kontekstu vse večjega Evrop-skepticizma in naraščajočih napetosti. Kljub temu imajo mladi podobne interese in problem ter predstavljajo gonilno silo za pozitivne spremembe. Upoštevajoč to dinamiko, Blend-IN partnerstvo želi prispevati k evropskim prizadevanjem pri promociji vrednot tolerance in raznolikosti.

Blend-IN projekt nudi mladinskim delavcem enkratno priložnost pridobitve znanj in praktičnih izkušenj s področja medkulturne komunikacije in  managementa v različnih dinamičnih situacijah. Razvoj simulacijske igre, katere namen je postaviti mladinske delavce v realistične situacije in jih usmeriti k pravilnim rešitvam, je novost v tovrstnih usposabljanjih za mladinske delavce. Blend-IN nudi interaktivno okolje, ki spodbuja situacije medkulturne komunikacije in managementa, predstavlja študije primerov povezane z pobudami z bolj integriranim pristopom k mladinskemu delu.

Projekt je podprt in sofinanciran s strani programa Erasmus +, v okviru Ključnega ukrepa 2: Sodelovanje za inovacijo in izmenjava dobrih praks; Strateško partnerstvo za mlade.

admin@