Blend-IN projekt tudi na socialnih omrežjih!

Oglej si in se pridruži Blend-IN skupnosti!

Projekt in vse novice o njem so dostopne tudi na kanalih treh socialnih mrež – Facebook, LinkedIn, and Twitter.

Blend-IN je ambiciozen 18-mesečni projekt, ki želi preko usposabljanja mladinskih delavcev nagovoriti obstoječe nezaupanje in nestrpnost med različnimi skupnostmi, ki živijo v Evropi.

Projekt je zasnovan v kompleksnem kontekstu Evrope, ki ni več tako enotna kot je bila in v kontekstu vse večjega Evro-skepticizma in naraščajočih napetosti. Kljub temu imajo mladi podobne interese in problem ter predstavljajo gonilno silo za pozitivne spremembe. Upoštevajoč to dinamiko, Blend-IN partnerstvo želi prispevati k evropskim prizadevanjem pri promociji vrednot tolerance in raznolikosti.

Projekt je podprt in sofinanciran s strani programa Erasmus +, v okviru Ključnega ukrepa 2: Sodelovanje za inovacijo in izmenjava dobrih praks; Strateško partnerstvo za mlade.

admin@