Blend-IN priročnik nudi komplet znanj, veščin in kompetenc za mladinske delavce, ki jih naj bi le ti posedovali za uspešno izvajanje aktivnosti na področju medkulturnega komuniciranja in managementa.  Priročnik predstavlja metodološka orodja uporabljena v simulacijskem procesu medkulturnega komuniciranja, ki pa se lahko odvija tudi v offline okoljih.

Cilji Blend-IN priročnika so usmerjeni v tri učna področja, pri čemer se vsak nanaša na specifičen izobraževalni razvoj mladinskega delavca, ki se spopada z medkulturnimi preprekami v različnih skupnostih.   Vsebine pokrivajo tudi različna pod področja, ki so potrebna za uspešno delovanje skupnosti in odnosov znotraj le teh.