Celje Youth Center (Slovenija) je neprofitna organizacija in javni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Celje. Vizija mladinskega centra je postati organizacija, ki se bo uspešno odzivala na potrebe mladine in njihovih interesov v prihodnosti, hkrati pa strmi k temu, da postane prostor za druženje, zabavo, ustvarjanje in pridobivanje novih znanj, kompetenc in veščin za mlade. Organizacija želi ustvariti okolje, kjer mladi po zabavni in ustvarjalni poti pridobivajo spretnosti, ki jim bodo pomagale pri razvijanju osebnostne in profesionalne poti.