Blend-IN projekt nudi mladinskim delavcem enkratno priložnost pridobitve znanj in praktičnih izkušenj s področja medkulturne komunikacije in  managementa v različnih dinamičnih situacijah. Razvoj simulacijske igre, katere namen je postaviti mladinske delavce v realistične situacije in jih usmeriti k pravilnim rešitvam, je novost v tovrstnih usposabljanjih za mladinske delavce. Blend-IN nudi interaktivno okolje, ki spodbuja situacije medkulturne komunikacije in managementa, predstavlja študije primerov povezane z pobudami z bolj integriranim pristopom k mladinskemu delu.

Projekt je podprt in sofinanciran s strani programa Erasmus +, v okviru Ključnega ukrepa 2: Sodelovanje za inovacijo in izmenjava dobrih praks; Strateško partnerstvo za mlade.