Pomembno je izpostaviti pomembnost tovrstnih skupnosti in pobud.  Razvoj skupnosti v prihodnje temelji na razvoju skupnosti in  njihovih pristopih. Vsebina se dotika tudi pogledov na skupnostno-usmerjeno izobraževanje in učenje kot tudi priloložnosti financiranja gibanj in pobud skupnosti.