Poglavje se nanaša na pomembnost dinamičnega managementa v mladinskem delu, ki je nepogrešljiv gradnik vsakršni skupnosti v prihodnosti. Spremembe in nenehno prilagajanje je potrebno smatrati kot del implementacijskega procesa pri grajenju raznolikosti. V okviru tega poglavja bodo predstavljeni pogledi in strategije na vlogo vodij v mladinskem ter uporabni namigi kako razviti in uporabiti dinamični management.