Cilj Blend-IN projekta je nuditi izobraževalno spletno stran za mladinske delavce, z namenom razvoja njihovih veščin, ki so potrebne za učinkovit management skupnosti z različnimi kulturnimi ozadji.  Partnerstvo cilja na razvoj sofisticirane simulacijske igre, razvite z namenom nudenja realističnih situacij, v katerih se mladinski delavci lahko znajdejo in jim ponuditi rešitve za obvladovanje le teh situacij.  Nudi tudi interaktivni trening na področju medkulturne komunikacije in managementa ter inovativen način kako izboljšati standard življenja ljudi v različnih skupnostih po Evropi.

Glavni cilji projekta so:

– Razvoj več jezične spletne simulacijske platforme;

– Priprava metodologije za usposabljanje mladinskih delavcev za izvedbo simulacijske igre tako v online kot offline okolju – Blend-IN Priročnik;

– Organizacija in izvedba 4-dnevnega usposabljanja za 12 mladinskih delavcev za uporabo spletne simulacijske platforme;

– Organizacija in izvedba mobilnosti za 24 mladinskih delavcev;

– Promocija medkulturnega managementa in komunikacije med skupnostmi mladinskih delavcev po vsej Evropi in mladimi (s pomočjo Blend-IN Info dneva: predstavitev Blend-IN simulacijske platforme v Bolgariji, Blend-IN Info dan: predstavitev Blend-IN Priročnika v Nemčiji in Blend-IN mednarodna konferenca v Grčiji).