priMe Academy AG (Nemčija) razvija in izvaja seminarje, delavnice, usposabljanja ter mentorstvo na področju podjetništva in managerstva in s tem spodbujajo promocijo podjetništva v Nemčiji in Evropi.  Z aktivnostmi prispevajo tako k trajnostni rasti in oblikovanju novih zaposlitev. Prav tako razvijajo simulacijsko programsko opremo, ki nagovarja izobraževalne potrebe različnih podjetij.